Nhắn tin qua Facebook Zalo: #
Hotline: 0901.608.999

Hội nghị trực tuyến đầu tiên về công bố thông tin và giao lưu với cộng đồng các nhà đầu tư về phát triển dự án tín dụng mua bán Carbon từ các dự án năng lượng tái tạo trên toàn cầu vào ngày 30/9/2021 tại sẽ niêm yết trên Sàn giao dịch Nasdaq của Mỹ

CO2-1-0 & Solar EVN Conference Call – 30Nov2021

https://www.nasdaq.com/press-release/co2-1-0-carbon-corp-and-solar-evn-ngoc-chau-signs-mou-to-cooperate-in-innovative