Nhắn tin qua Facebook Zalo: #
Hotline: 0901.608.999

Sử dụng điện mặt trời mái nhà Tiết Kiệm Tối Đa Chi Phí

Tích hợp với năng lượng mặt trời cho Năng lượng sạch 24/7

Việc sản xuất năng lượng mặt trời phụ thuộc vào lượng ánh sáng mặt trời sẵn có. Bằng cách kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng, lượng điện dư thừa được tạo ra trong ngày có thể được lưu trữ để sử dụng sau trong thời gian ít hoặc không có ánh sáng mặt trời, chẳng hạn như vào ban đêm hoặc những ngày nhiều mây. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào lưới điện và cung cấp nguồn điện ổn định, tăng cường sự độc lập về năng lượng.

Hệ thống lưu trữ pin dân dụng của Ngọc Châu Solar cung cấp năng lượng dự phòng liên tục và quản lý tải gắn kết để bảo vệ hơn nữa. Hệ thống lưu trữ năng lượng cho phép chủ nhà tối đa hóa việc sử dụng năng lượng mặt trời và giảm lượng khí thải carbon.

Tiết kiệm chi phí

  1. Giảm hoá đơn tiền điện
  2. Không phụ thuộc điện lưới
  3. Phí bảo trì thấp
  4. Bảo vệ môi trường, giảm khí thải
  5. Vị trí lắp đặt tấm pin đặt được ở nhiều nơi.

Kết nối nhà thông minh

Hệ thống tự động hóa cung cấp các tính năng giám sát năng lượng, cung cấp dữ liệu theo thời gian thực về mức tiêu thụ năng lượng, dữ liệu này có thể được phân tích để xác định các thiết bị sử dụng nhiều năng lượng, phát hiện tình trạng thiếu hiệu quả về năng lượng và đưa ra quyết định sáng suốt để giảm mức tiêu thụ.

Hệ thống quản lý năng lượng nhà thông minh cung cấp giải pháp toàn diện để giám sát và kiểm soát việc sử dụng năng lượng. Bằng cách kết nối hệ thống lưu trữ năng lượng với hệ thống tự động hóa nhà thông minh, chủ nhà có thể đáp ứng tới 50% nhu cầu năng lượng hàng năm bằng cách sử dụng nguồn điện họ tạo ra tại địa phương.

Tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, khả thi cho phát triển điện mặt trời mái nhà

Bộ Công Thương cho biết, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà để quy định cụ thể về phát triển điện mặt trời mái nhà, tạo hành lang pháp lý, cơ chế khuyến khích cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ban hành cơ chế khuyến khích phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà đồng bộ để thu hút các doanh nghiệp, người dân tự đầu tư điện mặt trời mái nhà để tự sử dụng.

Đồng thời, phát triển điện mặt trời mái nhà để tiếp tục phát huy những lợi thế, ưu điểm của điện mặt trời mái nhà, góp phần bảo vệ môi trường, cung cấp nguồn năng lượng sạch tại chỗ phục vụ nhu cầu sử dụng năng lượng, sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội.

Ngoài ra, việc phát triển điện mặt trời mái nhà để cung cấp nguồn năng lượng tại chỗ giúp giảm tải cho lưới điện, hệ thống truyền tải quốc gia, từ đó giảm chi phí đầu tư cho ngành điện, giảm tổn thất điện năng.

Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà để tạo nguồn năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, bổ sung thêm nguồn cung cấp tại chỗ góp phần giảm tổn thất điện năng trong hệ thống lưới điện, đồng thời các cơ quan quản lý có thể theo dõi việc đầu tư phát triển điện mặt trời mái nhà, không để xảy ra trường hợp phát triển điện mặt trời mái nhà mà không đảm bảo tuân thủ các quy định.

Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định là thực hiện đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tăng cường phân cấp cho các đơn vị điện lực trong quá trình thực hiện các hoạt động, nhà nước không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đảm bảo sự phù hợp và đồng bộ giữa chính sách phát triển điện lực, chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà với các chính sách có liên quan khác, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đồng thời khắc phục các bất cập trong quá trình thực thi pháp luật hiện hành.

Xây dựng pháp luật về điện mặt trời mái nhà nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ về phát triển điện mặt trời mái nhà, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm xây dựng và phát triển ngành điện nói chung và năng lượng tái tạo nói riêng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hoạt động phát triển điện mặt trời mái nhà cần bảo đảm an ninh, vận hành an toàn hệ thống điện, công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra cần bảo đảm thực hiện có hiệu quả, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật.